Natuurgebied de Borkeld (Markelo) maakt deel uit van de Sallandse Heuvelrug en is ca. 600 hectare groot. Het bestaat uit bos, heidevelden, jeneverbesstruwelen, leemkuilen, akkers, graslanden en een stukje hoogveen.

Close Menu