Boommarternest

Niets vermoedend wandelend door het bos werd ik ineens opgeschrikt door een angstaanjagend geblaas en gegrom. In een van de houtstapels bleek een boommarternest te zijn gemaakt, en mijn aanwezigheid werd niet echt op prijs gesteld (mei 2021).

Het nest

Boommarters maken hun nest vaak in oude spechtennesten of andere boomholtes. Moeder marter staat er dan helemaal alleen voor, want vader en moeder boommarter gaan na de paring hun eigen weg. De jongen worden eind maart / begin april kaal geboren, en zijn de eerste 5 weken blind.

Waarschijnlijk zijn de jongen elders geboren, want in die periode was er nog geen teken van leven te zien bij de houtstapel. Het gebeurt vaak dat marters hun jongen tijdens het opgroeien naar een andere nestplaats slepen, omdat die ruimer of veiliger is. De ronde houtstapel, opgebouwd uit twee ringen berkenblokken met daar tussenin een ruimte van ca. 20 cm, werd blijkbaar geschikt bevonden.

Begin juni stak het eerste jong zijn (of haar) koppetje naar buiten. En enkele dagen daarna kwamen alle drie de jongen overdag regelmatig op de houtstapel spelen, onder het waakzame oog van hun moeder. Als er gevaar dreigde werden zij naar binnen geroepen.

Nachtcamera

Om de activiteiten ’s nachts vast te leggen is een nachtcamera opgehangen. Zodra de schemer intrad ging moeder marter op jacht om haar jongen te voeren. Zij was dan tot 7 à 8 uur in de ochtend druk met het aanbrengen van gevangen muizen en vogeltjes. Tussendoor speelden en klauterden de jongen bovenop de stapel. Als moeder er aan kwam stonden zij als welkomstcomité  klaar om de gevangen prooi in ontvangst te nemen. Bij vertrek liet moeder marter haar drie jongen vaak nog wat acrobatiek zien door met een grote sprong op een houtstapel verderop te belanden.

Het was wat oefenen, maar na een aantal dagen lukte het de jonge marters om met hun stevige nagels langs de blokken naar beneden te klauteren. En ruim een week later gingen zij ’s nachts al met moeder mee op jacht. Zij bleven dan de hele nacht weg. Op 16 juni heeft de marterfamilie het nest voorgoed verlaten.

Rode lijst

De boommarter is wettelijk beschermd en staat op de Rode Lijst van Bedreigde Zoogdieren in Nederland. Deze waarnemingen in natuurreservaat De Borkeld zijn doorgegeven aan Waarneming.nl.

Extra info

Meer info over boommarters en het verschil tussen boom- en steenmarter is te vinden op de site van de zoogdiervereniging.

> Series

copyright Helga Masurel

Close Menu