Boommarternest

Niets vermoedend wandelend door het bos werd ik ineens opgeschrikt door een angstaanjagend geblaas en gegrom. Er bleek een boommarternest in een van de houtstapels te zijn gemaakt, en mijn aanwezigheid werd niet op prijs gesteld (eind mei 2021).

Boommarters maken hun nest vaak in oude spechtennesten of andere boomholtes. Moeder marter staat er dan helemaal alleen voor (vader en moeder boommarter gaan na de paring hun eigen weg). De jongen worden eind maart / begin april kaal geboren, en zijn de eerste 5 weken blind. In die periode was er nog geen teken van leven te zien bij de houtstapel. Waarschijnlijk zijn de jongen elders geboren in een boomholte. Het gebeurt vaak dat marters hun jongen tijdens het opgroeien naar een andere nestplaats slepen, die ruimer en / of veiliger is. De houtstapel, opgebouwd uit twee ringen van gestapeld hout met daar tussenin een ventilatieruimte van 15 à 20 cm, werd blijkbaar geschikt bevonden als nieuw boommarternest.

Begin juni stak het eerste jong zijn (of haar) koppetje naar buiten. En enkele dagen daarna kwamen alle drie de jongen overdag regelmatig op de houtstapel spelen, onder het waakzame oog van hun moeder. Als er gevaar dreigde werden zij naar binnen geroepen.

Om de activiteiten ’s nachts vast te leggen is een nachtcamera opgehangen. Zodra de schemer intrad ging moeder marter op jacht. Zij was dan tot 7 à 8 uur in de ochtend druk met het aanbrengen van gevangen muizen en vogeltjes. Tussendoor speelden en klauterden de jongen bovenop de stapel. Als moeder er aan kwam stonden zij als welkomstcomité  klaar om de gevangen prooi in ontvangst te nemen. Bij vertrek liet moeder marter de jongen vaak nog wat acrobatiek zien door met een grote sprong op een houtstapel verderop te belanden.

Na een aantal dagen lukte het hen al om met hun stevige nagels langs de blokken naar beneden te klauteren. Ruim een week later gingen zij ’s nachts met moeder mee op jacht en bleven de hele nacht weg. Op 16 juni heeft marterfamilie het nest voorgoed verlaten.

De boommarter is wettelijk beschermd en staat op de Rode Lijst van Bedreigde Zoogdieren in Nederland. Deze waarnemingen in natuurreservaat De Borkeld zijn doorgegeven aan Waarneming.nl.

Meer info over boommarters en het verschil tussen boom- en steenmarter is te vinden op de site van de zoogdiervereniging.

copyright Helga Masurel

Close Menu