De Borkeld

Natuurreservaat De Borkeld is een uniek Natura 2000-gebied en archeologisch reservaat. Het gebied is heuvelachtig en bestaat uit bos, heide, jeneverbestruwelen, hoogveen, leemkuilen, akkers en graslanden.

Het is een veelzijdig natuurgebied, met bijzondere planten en dieren, zoals de levendbarende hagedis, nachtzwaluw, boomleeuwerik, grauwe klauwier, orchide├źn en de klokjesgentiaan. Ook bijzondere paddestoelen komen er voor.

De soortenrijkdom wordt nu bedreigd door stikstof, verdroging en dichtgroei van het veen. De amerikaanse vogelkers – ook wel ‘bospest’ genoemd – rukt op en lijkt plaatselijk niet meer te stuiten. Staatbosbeheer is nu samen met de provincie Overijssel e.a. een meerjarig project begonnen om het gebied weer natter te maken, de heide uit te breiden, en de jeneverbesstruwelen meer verjongingskans te geven (verwijderen voedselrijke toplaag).

In De Borkeld zijn een aantal fotoseries gemaakt, waaronder die van een spreeuwennest / rode bosmieren / badderende havik / nest van grote bonte specht.

Copyright Helga Masurel

Close Menu