De Borkeld

De Borkeld is een uniek Natura 2000-gebied en archeologisch reservaat. Het gebied is heuvelachtig en bestaat uit bos, heide, jeneverbestruwelen, hoogveen, leemkuilen, akkers en graslanden.

> Series

Copyright Helga Masurel

Close Menu