Graafwesp

Wat stuntelig kwam daar ineens een graafwesp met een prooi aanvliegen. Ze landde vlakbij een gaatje in de grond tussen de heidestruiken. Het bleek een gewone vliegendoder te zijn die jacht had gemaakt op een strontvlieg. Het gif van de wesp moet goed gewerkt hebben, want de prooi stribbelde al snel niet meer tegen. De graafwesp greep de kop van de vlieg vervolgens met haar sterke kaken vast, om de vlieg binnen enkele seconden, achterstevoren het hol in te trekken.

Gewone vliegendoder

De gewone vliegendoder (Mellinus arvensis) is een graafwesp die vaak nog tot in oktober actief is. Zij graaft een nest van ca. 30 cm diep in zanderige bodem. Onderin de nestgang maakt zij één of meerdere cellen waarin zij een aantal prooien legt. Zij doodt de vliegen niet, maar verlamt deze met haar gif. Vervolgens legt zij eitjes op de nog levende dieren en verlaat het nest. De nestholte wordt uiteindelijk vakkundig afgedekt met wat samenhangend zand of een steentje. Omdat de prooien nog leven en ‘slechts’ genarcotiseerd zijn bederven zij niet zo snel. Daardoor kunnen de larven zich nog zo’n twee weken aan dit voedsel te goed doen voordat zij verpoppen.

dambordvlieg aangevallen door graafwesp
Dambordvlieg zonder kop

Het voedsel van de vliegendoder bestaat uit suikerrijke bloemennectar. Om aan extra (veelzijdiger) voedsel te komen pikt zij vaak dat van haar prooidier in. Zij grijpt de vlieg dan stevig vast en masseert de kop met grof geweld. De eiwit- en suikerrijke substantie die de vlieg had opgezogen is dan voor het oplikken. De vlieg legt daarbij meestal het loodje…

Graafwespen

Graafwespen danken hun naam aan het feit dat zij hun nest meestal in de grond uitgraven. Er zijn echter ook enkele soorten die in holle plantenstengels nestelen, in boomstronken of in muren. Graafwespensoorten zijn vaak gericht op het vangen van één specifiek prooidier, waarnaar zij dan ook zijn vernoemd: vliegenvangers, rupsendoders, bijenwolven, cicadendoders etc.

Meer foto’s van graafwespen op deze site: grote rupsendoder, bijenwolf

Op Waarneming,nl: stelletje grote rupsendoder

> Series

Close Menu