Watersnuffel

Voor de Watersnuffel lijkt voortplanting wel het belangrijkste dat er is…

De tijd dat waterjuffers zich kunnen voortplanten is relatief kort, omdat zij het grootste deel van hun leven als larve doorbrengen onder water. Geen tijd te verliezen dus.
Blauwe watersnuffel mannetjes jagen boven het water om een vrouwtje te vinden. Het vrouwtje van de Watersnuffel is onopvallender, donkerder gekleurd en moeilijker te spotten.
Het mannetje grijpt het vrouwtje met zijn achterlijf bij het halsschild, waarna vaak nog een korte worsteling plaatsvindt. Als hij eenmaal goed beet heeft ontstaat de kenmerkende ‘tandem’. Samen vliegen zij verder, waarbij het vrouwtje achter het mannetje aan bungelt.
De paring vindt plaats als een paringsrad (‘wiel’) is gevormd. Het vrouwtje kromt haar achterlichaam naar het geslachtsorgaan achter het borststuk van het mannetje, waarna de bevruchting plaats vindt.
De concurrentie onder mannetjes is groot. In de fotoserie zie je dat een eenmaal gevormde tandem wordt aangevallen door een tweede mannetje, en er tijdelijk een ‘trio’ (!) ontstaat. De tandem houdt uiteindelijk stand en het tweede mannetje druipt af.
Op enkele foto’s is de larve van een rode watermijt te zien op het achterlijf van een watersnuffel vrouwtje. Deze parasiet kan maar liefst 2 à 3 weken vastgehecht blijven, tot er een geschikt moment komt om de gastheer te verlaten. Dat geschikte moment is doorgaans als de juffer (al of niet in tandem) dichtbij het water komt om eieren af te zetten.

Meer info over de leefwijze en gedrag van de juffers is te vinden op de site van de Vlinderstichting.

Meer libellen

Copyright Helga Masurel

Close Menu