Scholeksters en grutto's Terschelling

Vogels op deze pagina:

Bonte strandloper, Fuut, Grauwe gans, Grote canadese gans, Grutto, Knobbelzwaan, Kuifeend, Noordse stern, Roerdomp, Scholekster, Smient, Tureluur, Wilde eend, Zeemeeuw.

> Album

Meer foto’s zijn geplaatst op Waarneming.nl.

© Natuurfotografie Helga Masurel

Close Menu