Akker- en weidevogels op deze pagina:

Boerenzwaluw, Boompieper, Fitis, Geelgors, Gele kwikstaart, Grasmus, Graspieper, Grutto, Kievit, Kleine rietgans, Kramsvogel, Ooievaar, Putter, Regenwulp, Roodborsttapuit, Scholekster, Tureluur.

> Album

Meer foto’s zijn geplaatst op Waarneming.nl.

© Natuurfotografie Helga Masurel

Close Menu